projekt nr 2.1

2.1. Integracyjny kompleks do wspinaczki i zabawy dla dzieci i młodzieży obok Szkoły Podstawowej nr 16


Skrócony opis projektu

Budowa urządzenia linowego typu: TRITON, 2 podwójnych huśtawek, 3 ławek oraz 4 nasadzeń drzew liściastych na ogrodzonym terenie- częściowa nawierzchnia z gumowej maty przerostowej Bezpieczna zabawa dla dzieci w różnym wieku. Miejsca wypoczynkowe na ławkach wśród nowych drzew.

Opis projektu

Projekt zakłada montaż urządzenia linowego typu: TRITON (Wysokość 8 metrów, średnica 14,5) wraz z dołączonymi do niej dodatkowymi urządzeniami typu: zjeżdżalnia otwarta, mostki linowe. Dodatkowo na terenie kompleksu montaż 2 huśtawek z podwójnymi siedziskami naprzeciw siebie na wspólnej konstrukcji, oraz drugiej konstrukcji z huśtawką z oparciem dla mniejszych dzieci i huśtawki bez oparcia dla starszych dzieci . Umiejscowienie 3 ławek oraz kosza na śmieci oraz nasadzenie 4 drzew liściastych np. lipy w pobliżu ławek. Podłoże przyległe do urządzeń zabawowych z  gumowych mat przerostowych, które amortyzowałyby ewentualne upadki i wpłynęły na bezpieczną  zabawę dzieci. Ogrodzenie stosowane przy placach zabaw. Tablica z regulaminem.
Cel społeczny: stworzenie bezpiecznego miejsca do zabawy i integracji dzieci w różnym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci starszych, dla których na terenie osiedla brakuje takich miejsc. Do tej pory powstało kilka placów zabaw, lecz głównie dla mniejszych dzieci. Wybudowany kilka lat temu plac zabaw przy szkole SP 16 cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci, jest mocno eksploatowany i nie wystarczający, nie uwzględnia też potrzeb starszych dzieci. Nowy kompleks ma zapewnić możliwość zabawy dzieciom w różnym wieku i uzupełnić dotychczasowy mały plac zabaw o nowe atrakcyjne urządzenia, których do tej pory nie było w tej części osiedla, a opiekunom dać możliwość odpoczynku na ławkach w cieniu drzew.