projekt nr 11.1

11.1. Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej na osiedlu przy ul. Wielogórskiej. ETAP II


Skrócony opis projektu

Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej posadowionej na dalszej części Dz. 93/45 i zachodniej części Dz. 963 na osiedlu przy ul Wielogórskiej.

Opis projektu

Zadanie "Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej na osiedlu przy ul Wielogórskiej" Jest częściowo zrealizowane jako ETAP I w ramach złożonego wniosku LBO w 2019 r zrealizowane w 2020. Do wykonania pozostał ETAP II  na dalszej części Dz. 93/45, oraz na części Dz. 963, Zadanie w całości nie mogło być zrealizowane ze względu na koszty, stąd podział na etapy.   Droga wewnętrzna jako ciąg pieszo jezdniowy, nigdy nie była wykończona. Wykonano podbudowę betonową. Na odcinku ok. 25 mb brak podbudowy odcinka łączącego z drogą nr dz. 963. Niezbędna jest jak najszybsza naprawa w interesie mieszkańców osiedla jak również osób przybywających licznie z okolicznych ulic na plac zabaw dla dzieci. Przez osiedle, w/w drogą następuje naturalna komunikacja mieszkańców ulic przyległych do osiedla tj. Filtrowej, dalszej części ul Wielogórskiej z przystankiem komunikacji miejskiej i sklepem. Jest to zarazem jedyna  tzw "droga pożarowa" z dojazdem od strony północnej od drogi wewnętrznej dz.963.