projekt nr 8.2

8.2. Rewitalizacja terenów zielonych przy zbiorniku wodnym "Glinki" w Lasku Złotoryjskim


Skrócony opis projektu

Uporządkowanie zieleni, instalacja elementów architektury parkowej, wytyczenie ścieżek mineralnych.

Opis projektu

Uporządkowanie zieleni, instalacja elementów architektury parkowej, wytyczenie ścieżek mineralnych.