projekt nr 7.5

7.5. Przebudowa podwórka przy ul. Zielonej 1-2-3 od strony ulicy Złotego Florena


Skrócony opis projektu

W wyznaczonym obszarze ulicy Zielonej 1,2,3 chodzi o objęcie projektem podwórka od strony ulicy Złotego Florena. Projekt zakłada wykonanie odwodnienia oraz utwardzenie podwórka, uporządkowanie zieleni, nasadzenie drzew i krzewów, rekultywacja trawników, odnowienie chodników.

Opis projektu

Projekt dotyczy podwórka budynków Zielona 1, 2, 3 od strony ulicy Złotego Florena. Ma na celu wzmocnienie zielonego charakteru oraz nowoczesnego wyglądu, który powinien współgrać z nowoczesnymi zabudowaniami (Urzędu Skarbowego, M Point) oraz ulicą Złotego Florena. Obecnie podwórko wygląda jak niedokończona budowa z wjazdem od strony ulicy Złotego Florena. Jest bardzo nieestetyczne. Nierówny teren powoduje, że w okresie deszczowym gromadzi się woda.