projekt nr 4.4

4.4. ,,Plac zabaw na szóstkę’’- Kompleks aktywnego wypoczynku dla dzieci i ich opiekunów przy Miejskim Przedszkolu Nr 6


Skrócony opis projektu

Kompleks wyposażony  będzie  w bezpieczne, atrakcyjne i funkcjonalne urządzenia do zabaw dla dzieci młodszych. Seria zestawów  zabawowych będzie pełna elementów stymulujących i wspomagających  rozwój dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych. Pozwoli rodzicom w bezpiecznych warunkach urzeczywistniać dziecięce marzenia i pobudzać ich wyobraźnię.

Opis projektu

Kompleks aktywnego wypoczynku dla dzieci najmłodszych ,,Plac zabaw na szóstkę’’ na terenie Miejskiego Przedszkola Specjalnego Nr 6 dla Dzieci Słabowidzących w Legnicy przewidziany jest dla dzieci młodszych. Planowane zestawy urządzeń mają pobudzać dzieci do aktywności ruchowej , wyrabiania szybkości, koordynacji różnych części ciała, orientacji w przestrzeni, a tym  samym utrzymania harmonijności rozwoju. Realizacja projektu rozwiąże problem młodych rodziców/opiekunów w zagospodarowaniu czasu wolnego poprzez zapewnienie aktywnego wypoczynku dla dzieci w bezpiecznych warunkach. Na projekcie skorzystają zarówno najmłodsi mieszkańcy osiedla, jak i ich rodzice/ dziadkowie, gdyż podczas pobytu na ,,Placu zabaw na szóstkę’’ dzieci będą aktywnie spędzały czas rozwijając się w obszarach ruchowym, społecznym i poznawczym. Rodzice będą uczestniczyli w ich rozwoju. Projekt jest bardzo ważny dla mieszkańców gdyż przewiduje rozwiązania dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych.