projekt nr 2.3

2.3. Klasa pod chmurką - park kieszonkowy


Skrócony opis projektu

Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu przyszkolnego na park kieszonkowy, poprzez stworzenie zadaszonego miejsca z ławkami do przeprowadzania lekcji na świeżym powietrzu, nasadzenie nowych roślin, zakup pomocy dydaktycznych tj. ogrodowa stacja pogody, hotel dla owadów, wykonania ścieżki sensorycznej oraz ulicznych gier edukacyjnych      

Opis projektu

Idea parków kieszonkowych jest odpowiedzią na ważną kwestię dostępności terenów zielonych dla mieszkańców aglomeracji miejskich.  Ze względu na swoje niewielkie rozmiary  nazywane kieszonkowymi, pełnią funkcję rekreacyjną, edukacyjną i mogą one przyczynić się do zmniejszenia skutków zmian klimatycznych w mieście. Wyposażone w elementy małej architektury do odpoczynku, edukacji lub zachęcające do aktywności fizycznej dzieci oraz dorosłych stanowią miejsce lokalnej integracji mieszkańców.  Piekary potrzebują takiego miejsca.

W „klasie na świeżym powietrzu” odbywać się będą zajęcia związane z wegetacją roślin, obserwacją życia owadów, ptaków, zmianą pogody, pór dnia, roku, które w naturalny sposób sprzyjać będą rozwijaniu spostrzegawczości i prawidłowemu poznawaniu zjawisk przyrodniczych.

Lekcje w „terenie” , gry, zabawy , bezpośredni kontakt uczniów z naturą będzie miał pozytywny wpływ na kształtowanie postaw proekologicznych.

Z "Klasy pod chmurką" skorzystają nie tylko uczniowie SP nr 16 w Legnicy lecz również z  oddziałów pobliskiego przedszkola. oraz mieszkańcy osiedla.

Kosztorys obejmuje realizację, zakup i wykonanie:
- Projekt zagospodarowania terenu
- Pergola
- ławki ,stoliki lub zabudowa typu parklet , leżanki
-Nasadzenia roślin ozdobnych, krzewów
- Położenia nawierzchni trawiastej
- Modernizacja nawierzchni  kostka brukowa
-Ogród smaków i zapachów i kolorów  – pojemniki z uprawą roślin. Kolorowe donice, przeznaczone do samodzielnej uprawy, ziół, warzyw, owoców, kwiatów
-Ścieżka bosych stóp sensoryczna - jest specjalnie ułożonym torem ,wykonana z różnego rodzaju faktur lub elementów.
-Edukacyjne gry uliczne
-Tablice kredowe na drewnianych stelażach
-Zegar słoneczny
-Ogrodowa stacja pogody
-Hotel dla owadów
-Karmniki, budki lęgowe