Witamy w systemie głosowania! 

Zasady głosowania: 

 • Prawo głosu ma każdy mieszkaniec Legnicy.
 • Każdy mieszkaniec Legnicy może rozdysponować przy projekcie lub projektach 5 punktów a rozdysponowanie mniejszej ilości punktów nie powoduje nieważności głosu. Punkty nie podlegają podziałowi na ułamki.
 • Głos można oddać na dowolny projekt z dowolnego Obszaru.
 • Wszystkie punkty należy rozdysponować w trakcie jednego głosowania!
 • Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz.
 • Aby prawidłowo oddać głos należy podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz potwierdzić zawarte oświadczenia. 
 • Przed przystąpieniem do głosowania warto zapoznać się z poszczególnymi propozycjami zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego.
 • Głosowanie trwać będzie od dnia 4 do 18 października 2021 r.
 • W celu weryfikacji oddania głosu należy wprowadzić w określone pole numer swojego telefonu komórkowego. 
 • Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma SMS-em kod weryfikacyjny, który należy wpisać w kolejne pole. 
 • Jeden numer telefonu można wykorzystać do zweryfikowania maksymalnie 5 głosów.
 • Posługiwanie się sfałszowanymi lub cudzymi danymi osobowymi podlega odpowiedzialności karnej.
 • Aby rozpocząć głosowanie, kliknij przycisk "Rozpocznij głosowanie”.
Uwaga: klikając przycisk "Rozpocznij głosowanie" oświadczasz, że zapoznałeś się z powyższymi zasadami.

Krok 1 z 3: Wybór projektów

Krok 2 z 3: Uzupełnij dane

Krok 3 z 3: Zweryfikuj dane

Masz 5 punktów do przydzielenia

Przyznałeś 1 z 5 punktów

1 PKT:

Jeśli zakończyłeś wybór projektów, kliknij przycisk „Dalej“

Uwaga! System do głosowania zapisuje adresy IP osób biorących udział w głosowaniu.
Administrator reaguje na wszelkie próby łamania regulaminu głosowania.

* Pola obowiązkowe
Wpisz imię
Wpisz nazwisko
Nieprawidłowy numer PESEL
Wybierz ulicę
Wpisz numer budynku
Wpisz kod pocztowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych Inspektor Ochrony Danych (IOD).

Administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Miasta Legnicy, Pan Tadeusz Krzakowski, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica.

Inspektor Ochrony Danych.

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Robert Lipiec Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Inspektor to Osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

listownie na adres: Pl. Słowiański 8 59-220 Legnica

przez e-mail: iod@legnica.eu

telefonicznie: +48 76 7212187.

Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora na potrzeby przeprowadzenia głosowania w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego: 

 • imię i nazwisko;
 • nr PESEL; 
 • nr telefonu.

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych.

Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu przeprowadzenia Legnickiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2021. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO oraz przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez minimum 5 lat, następnie Archiwum Państwowe po ekspertyzie dokumentów może podjąć decyzję o ich zniszczeniu lub przekwalifikować na kategorię A i wtedy Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski w Legnicy przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu Twojej sprawy a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Legnicy, gdzie będą przetwarzane wieczyście.

Odbiorcy Twoich danych osobowych.

Odbiorcą Twoich danych mogą być organy administracji centralnej, terenowej, kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży, inne podmioty prawne, jeśli właściwe przepisy prawa tak stanowią. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

Urząd nie przekazuje Twoich danych osobowych do państwa trzeciego, jeśli nie wymagają tego przepisy szczegółowe.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli dzieje się to niezgodnie z prawem.
 • Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).

Prawo wniesienia skargi.

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pamiętaj, że Urząd nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie albo cofnięcie zgody na przetwarzanie skutkować będzie niemożnością realizacji zgłoszonego w LBO projektu.

Jeśli Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przetwarzania danych osobowych.

Zaznacz powyższą zgodę
Zaznacz powyższą zgodę
Podany PESEL jest nieprawidłowy
Na podane dane została wydana karta do głosowania.
Głosujesz bezpiecznie. Twoje dane są szyfrowane.
Numer
Nazwa i opis
Koszt
Wybór
Obszar 1: 1. PÓŁNOCNY
1.1

Skatepark przy ul.Bydgoskiej – rozbudowa.

 1. PÓŁNOCNY
Rozbudowa placu zabaw, skate parku o strefę relaksu, odpoczynku z mini pumptrackiem. Projekt uzupełnia infrastrukturę z edycji LBO2020, a także rozbudowuje o trasę pumptrack dla najmłodszych. Strefa relaksu to między innymi: zadaszone ławki dla opiekunów z dziećmi, z miejscem na przewijanie, hamaki parkowe, oświetlenie, nasadzenia drzew i zieleni.
Koszt: 270 000 zł
Obszar 2: 2. PIEKARY 1
2.1

Integracyjny kompleks do wspinaczki i zabawy dla dzieci i młodzieży obok Szkoły Podstawowej nr 16

 2. PIEKARY 1
Budowa urządzenia linowego typu: TRITON, 2 podwójnych huśtawek, 3 ławek oraz 4 nasadzeń drzew liściastych na ogrodzonym terenie- częściowa nawierzchnia z gumowej maty przerostowej Bezpieczna zabawa dla dzieci w różnym wieku. Miejsca wypoczynkowe na ławkach wśród nowych drzew.
Koszt: 270 000 zł
2.2

Piękne alejki w okolicy przychodni przy ul. Tatrzańskiej wzdłuż bloków ul. Pomorska 4-16

 2. PIEKARY 1
Położenie nowej nawierzchni na alejkach i ich doświetlenie.
Koszt: 270 000 zł
2.3

Klasa pod chmurką - park kieszonkowy

 2. PIEKARY 1
Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu przyszkolnego na park kieszonkowy, poprzez stworzenie zadaszonego miejsca z ławkami do przeprowadzania lekcji na świeżym powietrzu, nasadzenie nowych roślin, zakup pomocy dydaktycznych tj. ogrodowa stacja pogody, hotel dla owadów, wykonania ścieżki sensorycznej oraz ulicznych gier edukacyjnych
Koszt: 270 000 zł
2.4

Budowa miejsc parkingowych wzdłuż drogi dojazdowej do Basenu Bąbelek na Osiedlu Piekary w Legnicy.

 2. PIEKARY 1
Projekt zawiera koncepcję budowy miejsc parkingowych wzdłuż prawej strony drogi dojazdowej do basenu Bąbelek, co rozwiąże problem z parkowaniem aut i poprawi bezpieczeństwo pieszych.
Koszt: 270 000 zł
Obszar 3: 3. PIEKARY 2
3.1

Budowa parkingu na terenie dawnych szaletów miejskich dla mieszkańców osiedla Piekary C przy ulicy Kazimierza Wierzyńskiego

 3. PIEKARY 2
Budowa parkingu na terenie dawnych szaletów miejskich przyczyni się do zmiany wizualnej terenu: stworzy możliwość bezpiecznego parkowania aut mieszkańców, powstanie nowy chodnik oraz droga dojazdowa z oświetleniem. Zaparkowane auta na osiedlowej drodze dojazdowej znikną, wróci dawna przepustowość drogi i chodników dla pieszych.
Koszt: 270 000 zł
3.2

Arena Piekary - Budowa parku zieleni i budowa profesjonalnego boiska o nawierzchni syntetycznej do koszykówki na terenie aktywności sportowej u zbieg

 3. PIEKARY 2
Budowa boiska wraz ogrodzeniem i infrastrukturą ( piłkochwyty, ławki). Teren dodatkowo będzie zazieleniony drzewami i kolejnymi miejscami do wypoczynku.
Koszt: 270 000 zł
Obszar 4: 4. KOPERNIK
4.1

Budowa ciągu pieszo-rowerowego między ogródkami działkowymi przy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy.

 4. KOPERNIK
Budowa ciągu pieszo-rowerowego ułatwi przemieszczanie się mieszkańcom Osiedla Ptasiego z Osiedlem Kopernika. Poprawi w znaczący sposób komfort przemieszczania.
4.2

Przebudowa boiska do piłki nożnej pomiędzy ulicami: Neptuna i Mirandy!

 4. KOPERNIK
Boisko znajduje się na terenie rekreacyjnym pomiędzy ulicami: Neptuna i Mirandy! Boisko jest stare i zniszczone, ma trawiastą, nierówną nawierzchnię, aż prosi się o remont! Wymieńmy je na nowe! Nowoczesne, wygodne z miejscami do odpoczynku!
Koszt: 270 000 zł
4.3

Rozbudowa i modernizacja placu zabaw wraz z ogrodzeniem na terenie miejskiego przedszkola nr 13 w Legnicy - Etap II

 4. KOPERNIK
Rozbudowa placu zabaw w celu stworzenia nowoczesnego kompleksu rekreacyjno - edukacyjnego integrującego mieszkańców miasta Legnica. Plac zostanie doposażony w m.in. urządzenia wielofunkcyjne, nowoczesne zjeżdżalnie i strefę edukacyjną. Przestrzeń zostanie uzupełniona o elementy małej architektury i bezpieczną nawierzchnię.
Koszt: 270 000 zł
4.4

,,Plac zabaw na szóstkę’’- Kompleks aktywnego wypoczynku dla dzieci i ich opiekunów przy Miejskim Przedszkolu Nr 6

 4. KOPERNIK
Kompleks wyposażony będzie w bezpieczne, atrakcyjne i funkcjonalne urządzenia do zabaw dla dzieci młodszych. Seria zestawów zabawowych będzie pełna elementów stymulujących i wspomagających rozwój dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych. Pozwoli rodzicom w bezpiecznych warunkach urzeczywistniać dziecięce marzenia i pobudzać ich wyobraźnię.
Koszt: 270 000 zł
4.5

Tężnia na Koperniku - wyjątkowe miejsce w sercu największego osiedla

 4. KOPERNIK
Projekt Tężnia na Koperniku zakłada budowę tężni solankowej na terenach zielonych przy Osi Kartuskiej. Tężnia to gigantyczny inhalator i jednocześnie filtr powietrza. Jej budowa i przygotowanie infrastruktury wokół, sprzyjającej wypoczynkowi i rekreacji, to doskonały pomysł na stworzenie wyjątkowego miejsca w sercu największego osiedla Legnicy.
Koszt: 270 000 zł
4.6

Dyskoteka na wrotkach przy Sk8parku

 4. KOPERNIK
Stworzenie najpiękniejszego miejsca do jazdy figurowej w Polsce. Projekt zakłada wybudowanie płaskiej nawierzchni na rzucie koła o średnicy 25 m, które zostanie otoczone urokliwymi nasadzeniami. Wjazd na obiekt będzie stanowiła nieduża pergola.
Koszt: 270 000 zł
Obszar 5: 5. ZAKACZAWIE
5.1

Budowa miejsc postojowych w kwadracie ulic: Czarnieckiego, Daszyńskiego, Wrocławska, Kazimierza Wielkiego

 5. ZAKACZAWIE
Projekt przewiduje budowę miejsc postojowych w kwadracie ulic: Czarnieckiego, Daszyńskiego, Wrocławska, Kazimierza Wielkiego. Projekt rozwiązuje wiele kluczowych problemów dla mieszkańców zyska na tym każdy od starszych ludzi przez kierowców aż po dzieci. Zwiększy bezpieczeństwo wszystkich podniesie wartość nieruchomości i pomoże zmienić negatywny obraz tej okolicy w oczach mieszkańców całego mias
Koszt: 270 000 zł
5.2

Rewitalizacja Skwerku przy ul. Daszyńskiego

 5. ZAKACZAWIE
Projekt zakłada rewitalizację skweru przy ul. Daszyńskiego poprzez przebudowę zniszczonej nawierzchni ścieżek, wymianę ławek, montaż oświetlenia oraz zainstalowanie innych elementów parkowej architektury np. pergoli. Dodatkowo przewiduje się montaż monitoringu miejskiego wraz ze strefą darmowego dostępu do Internetu.
Koszt: 270 000 zł
5.3

Przebudowa podwórza w kwadracie ulic: Drukarska, ul. Św.Trójcy, St. Moniuszki w Legnicy.

 5. ZAKACZAWIE
Przebudowa wnętrza podwórza - przebudowa wjazdu na teren podwórka, wytyczenie miejsc parkingowych (w tym dla osób niepełnosprawnych), zamontowanie oświetlenia oraz nasadzenie zieleni.
Koszt: 270 000 zł
Obszar 6: 6. REJON AL. RZECZYPOSPOLITEJ
6.1

Przebudowa chodnika przy ulicy Jacka Malczewskiego.

 6. REJON AL. RZECZYPOSPOLITEJ
Wymiana zniszczonej nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę betonową oraz rewitalizacja zieleni przyległej do niego.
Koszt: 270 000 zł
6.2

Drugi etap przebudowy nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Wiązowej oraz stworzenie niezbędnych miejsc parkingowych.

 6. REJON AL. RZECZYPOSPOLITEJ
Projekt polega na wykonaniu remontu istniejącego chodnika na skrzyżowaniu ul. Rzeczypospolitej i ul. Wiązowej co rozwiąże problem bezpieczeństwa pieszych. Natomiast budowa parkingu rozwiąże problem braku miejsc postojowych dla mieszkańców osiedla oraz wiernych przyjeżdżających do kościoła. W wyniku tych prac powstałoby około 35 miejsc postojowych
Koszt: 270 000 zł
6.3

„Planeta świetnej i bezpiecznej zabawy”-modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 9 w Legnicy

 6. REJON AL. RZECZYPOSPOLITEJ
Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 9 w Legnicy. Stworzenie bezpiecznej przestrzeni do zabawy dla dzieci oraz miejsca spotkań ich rodziców . Przedmiotem zadania będzie likwidacja starych urządzeń, wyrównanie terenu oraz montaż nowoczesnego sprzętu rekreacyjno-zabawowego wraz z bezpiecznym podłożem.
Koszt: 270 000 zł
6.4

Zagospodarowanie zielenią - skweru pomiędzy ul. Wiązową i ul. Cedrową

 6. REJON AL. RZECZYPOSPOLITEJ
Pamiętajcie o ogrodach Przecież stamtąd przyszliście (…) W żar epoki nie użyczy wam chłodu Żaden schron żaden beton J. Kofta , J.Pietrzak Każde drzewo krzew i roślina rosnąca w mieście daje człowiekowi to co niezbędne do życia. Nie niszczmy tego dzięki czemu żyjemy. Zacznijmy dbać o środowisko – dla siebie i dla naszych dzieci.
Koszt: 270 000 zł
6.5

Pokrycie płytkami chodnika ulicę Klonowicza od ul. Świerkowej do ul. Legionów

 6. REJON AL. RZECZYPOSPOLITEJ
Ok. 20 lat temu zdemontowano płytki jak robiono drogę do dnia dzisiejszego nic nie zrobiono. Zapewniano nas, że chodnik będzie zrobiony, jednak do dnia dzisiejszego nic nie jest zrobione, pomimo zapewnień. Obecnie przy tej drodze mieszkają starsze osoby, których nie stać na samodzielne naprawy.
Koszt: 270 000 zł
Obszar 7: 7. STARE MIASTO
7.1

Skwer przy Szkolnej - czyste powietrze i piękne miasto, czyli rewitalizacja skweru platanów ograniczonego ulicami Przesmyk, Szkolna, Skarbka. Zadanie

 7. STARE MIASTO
Przesmyk to plac w sercu miasta, przez który codziennie przechodzi masa ludzi. Jest on zniszczony i wymaga pilnej renowacji, która nie tylko znacznie uatrakcyjni to miejsce, ale również będzie miała wpływ na czyste powietrze i poprawę jakości życia mieszkańców.
Koszt: 270 000 zł
7.2

"Droga w sercu miasta - etap III" - Rewitalizacja wnętrza ulic Chojnowska, Rynek i Piekarska

 7. STARE MIASTO
Kontynuacja i ostatni etap remontu kwartału podwórkowego ulic Piekarska, Rynek i Chojnowska. Etap III zakłada budowę: jezdni drogi wewnętrznej od skrzyżowania do ul. Piekarskiej do chodników przy ul. Piekarskiej a także miejsca postojowe oraz chodnik przy oficynie Rynek 9.
Koszt: 270 000 zł
7.3

"Rzeźba muzyczna" twórcy Chóru Madrygał i pomysłodawcy Legnicy Cantat - Henryka Karlińskiego w Rynku.

 7. STARE MIASTO
Celem projektu jest stworzenie rzeźby muzycznej znanego legnickiego dyrygenta, twórcy Chóru Madrygał oraz pomysłodawcy Ogólnopolskiego Turnieju Chórów " Legnica Catat" -Henryka Karlińskiego. Wykonawcą pomnika będzie znany artysta, rzeźbiarz, malarz-Grzegorz Niemyjski. Rzeźba miałaby stanąć w Rynku, na schodach Legnickiej Biblioteki Publicznej.
Koszt: 270 000 zł
7.4

Zagospodarowanie Skweru Przyjaciół Dzieci u zbiegu ulic Jordana – Powstańców Śląskich- Zielonej na miejsce rekreacyjne dla dzieci i rodzin z pamiątkow

 7. STARE MIASTO
Powstanie miejsce rekreacyjne z klombami, ławkami i niską zielenią. Dodatkowo umieszczone zostaną elementy dekoracyjne upamiętniające legnickich działaczy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, których życiową pasją była praca na rzecz dzieci.
Koszt: 270 000 zł
7.5

Przebudowa podwórka przy ul. Zielonej 1-2-3 od strony ulicy Złotego Florena

 7. STARE MIASTO
W wyznaczonym obszarze ulicy Zielonej 1,2,3 chodzi o objęcie projektem podwórka od strony ulicy Złotego Florena. Projekt zakłada wykonanie odwodnienia oraz utwardzenie podwórka, uporządkowanie zieleni, nasadzenie drzew i krzewów, rekultywacja trawników, odnowienie chodników.
Koszt: 270 000 zł
7.6

Ogród zabaw z ciekawymi atrakcjami sportowo-rekreacyjnymi. Teren przy małym placu zabaw obok Galerii Piastów, ul. Środkowa/Młynarska/Szpitalna.

 7. STARE MIASTO
Rozbudujmy plac zabaw dla maluszków o atrakcje dla starszych dzieci! Ogród zabaw z elementami rozwijającymi sprawność i wyobraźnię, strefa relaksu i poidło - a to wszystko z zachowaniem obecnego drzewostanu który daje tam wspaniały klimat i cień. NO DALEJ, ZAGŁOSUJ! Zróbmy coś, by młode pokolenie z Centrum nie siedziało w domach!
Koszt: 270 000 zł
7.7

Przebudowa istniejącego placu zbaw dla dzieci w parku miejskim.

 7. STARE MIASTO
Celem projektu jest rozbudowa o nowe atrakcje dla dzieci placu zabaw w parku miejskim pryz Alei Orła Białego (główny deptak). Jego realizacja ma polegać na zabudowie nowych kompleksowych zestawów zabawowych oraz mniejszych urządzeń przeznaczonych do indywidualnej zabawy. Projekt uwzględnia również zabudowę dodatkowych ławek na terenie placu zbaw.
Koszt: 270 000 zł
Obszar 8: 8. TARNINÓW
8.1

Przebudowa wjazdu od ulicy Rataja na obszar wspólny w kwadracie ulic: Andersa, Wojska Polskiego, Orzeszkowej , Rataja.

 8. TARNINÓW
Zadanie ma na celu budowę wjazdu wraz z oświetleniem, nasadzeniem drzew i chodnikiem w celu bezpiecznej komunikacji na wskazanym obszarze. Obecnie dojazd ten stanowi zagrożenie dla pojazdów mieszkańców oraz pieszych.
Koszt: 270 000 zł
8.2

Rewitalizacja terenów zielonych przy zbiorniku wodnym "Glinki" w Lasku Złotoryjskim

 8. TARNINÓW
Uporządkowanie zieleni, instalacja elementów architektury parkowej, wytyczenie ścieżek mineralnych.
Koszt: 270 000 zł
Obszar 9: 9. FABRYCZNA
9.1

Budowa miejsc parkingowych na osiedlu Zosinek przy ul. Fredry od nr 32 do 20

 9. FABRYCZNA
Budowa parkingu umożliwi parkowanie samochodów po prawej stronie ulicy zgodnie z przepisami regulującymi poruszanie się i parkowanie pojazdów samochodowych w strefie zamieszkania.
Koszt: 270 000 zł
9.2

Budowa Psiego Placu zabaw przy ulicach: Krzemienieckiej i Stanisławowskiej.

 9. FABRYCZNA
Projekt dostosuje część wolnego terenu na ogrodzony, atrakcyjny i czyściutki Psi Plac Zabaw.
Koszt: 270 000 zł
9.3

Przebudowa drogi oraz chodników przy ul. Nowogródzkiej na odcinku od nr 1 do nr 7.

 9. FABRYCZNA
Projekt zakłada przebudowę drogi przy ul. Nowogródzkiej. Dodatkowo w ramach projektu planuje się wykonać chodnik na odcinku nr 1-7. Dodatkowo w ramach posiadanych środków zakłada się przebudowę miejsc parkingowych. Liczba miejsc oraz zakres przebudowy drogi w ramach posiadanych środków.
Koszt: 270 000 zł
9.4

Budowa ścieżek i zagospodarowanie terenów wokół marketu Biedronka przy ul. Jagiellońskiej

 9. FABRYCZNA
Projekt ten obejmuje odtworzenie części terenu zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Koszt: 270 000 zł
Obszar 10: 10. ASNYKA
10.1

Budowa Psiego Parku przy kompleksie sportowo- rekreacyjnym przy ul. Artyleryjskiej – Piechoty.

 10. ASNYKA
Projekt dostosuje połowę wolnego terenu na ogrodzony, atrakcyjny i czyściutki Psi Park.
Koszt: 270 000 zł
10.2

Wytyczenie i oznakowanie rekreacyjnych ścieżek rowerowych w Lasku Złotoryjskim

 10. ASNYKA
Projekt przewiduje wytyczenie i oznakowanie rekreacyjnych ścieżek rowerowych przeznaczonych dla wszystkich rowerzystów o łącznej długości 2130 m, wpisujących się w otoczenie Lasku Złotoryjskiego. Realizacja projektu pozwoliłaby na uprzątnięcie, oznaczenie i zabezpieczenie fragmentów lasu, który użytkowany jest na co dzień przez wielu rowerzystów.
Koszt: 270 000 zł
10.3

Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy. Legniczanie razem głosują kolejne psie wybiegi i sale integracyjną budują!

 10. ASNYKA
Budowa na terenie legnickiego schroniska: 1. Indywidualnych ogrodzonych wybiegów dla psów z zadaszeniem, będących przedłużeniem ich boksów. Edycja obejmie 10 boksów. Pies bez ingerencji personelu będzie mógł korzystać ze swojego wybiegu wg własnych potrzeb i możliwości. 2. Całorocznego pawilonu integracyjno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży.
Koszt: 270 000 zł
10.4

Tężnie solankowe miejscem zdrowego wypoczynku mieszkańców.

 10. ASNYKA
Projekt zakłada stworzenie miejsca odpoczynku, a przede wszystkim poprawy zdrowia mieszkańców Legnicy poprzez inhalacje wziewną. Przebywanie w pobliżu tężni zalecane jest osobom w każdym wieku, przemęczonym czy prowadzącym intensywny tryb życia. Dobre powietrze, inhalacje są niezbędnym elementem szybszego powrotu do zdrowia wielu legniczan.
Koszt: 270 000 zł
Obszar 11: 11. POŁUDNIOWY
11.1

Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej na osiedlu przy ul. Wielogórskiej. ETAP II

 11. POŁUDNIOWY
Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej posadowionej na dalszej części Dz. 93/45 i zachodniej części Dz. 963 na osiedlu przy ul Wielogórskiej.
Koszt: 270 000 zł
11.2

Park Kieszonkowy i chodnik przy ul. Goździkowej

 11. POŁUDNIOWY
Projekt zakłada: 1) Budowa parku kieszonkowego na działce pomiędzy ulicami: Tulipanowej, Goździkowej i Malwowej. 2) Budowa brakującego chodnika przy ul. Goździkowej na odcinku od ul. Morelowej do ul. Malwowej.
Koszt: 270 000 zł

Brak projektów

Zatwierdź swój głos

Weryfikacja SMS pomaga chronić głosowanie przed naruszeniami regulaminu.
To proste, bezpieczne i całkowicie darmowe. Żadne opłaty nie zostaną naliczane!
Jedyne co musisz zrobić to potwierdzić swój głos kodem przesłanym przez SMS.

Bez obaw - użyjemy Twojego numeru wyłącznie do weryfikacji głosu.
Numer nie będzie pokazywany innym użytkownikom ani przekazywany żadnym firmom.

Podaj numer telefonu

+ 48

Wprowadź polski numer telefonu

Pamiętaj! Możesz otrzymać tylko 5 kodów na jeden numer telefonu komórkowego.

Wysłano kod SMS na numer:

Wpisz otrzymany kod z SMS

Wiadomość SMS z kodem otrzymasz w ciągu 3 minut.
W przypadku problemów z zasięgiem telefonu dostarczenie wiadomości SMS może się opóźnić. Pamiętaj! Dopóki nie użyjesz kodu z SMS, Twój numer telefonu oraz Dane osobowe nie zostaną zablokowane i możesz wysłać wiadomość SMS jeszcze raz.

Jeżeli problem się powtarza, Skontaktuj się z nami.

Poprzedni projekt
Następny projekt